Hiện nay trên thị trường có nhiều loại đũa. Để bạn phân biệt được đũa sạch và đũa bẩn là rất khó nếu không có chuyên môn. Đũa gỗ nguyên chất màu bên trong và bên ngoài là như nhau.